Nyheter 
GS1 Norway satser sterkt på å utvikle organisasjonen for å jobbe tettere på flere bransjer, næringer og sektorer. Basert på våre medlemmers behov, i kombinasjon med erfaringer og beste-praksis fra andre markeder, forsterker vi satsningen mot både helsesektoren, digitale markedsplasser og offentlig...
Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje (STAND) feirer 20 år med å lansere en ny informasjonsportal tilrettelagt bransjens stadig mer digitale hverdag. Den nye, unike plattformen skal sikre mer effektiv vareflyt i verdikjeden, og er et eksempel til etterfølgelse for andre bransjer i...
Under GS1 sitt ”Industry and Standards Event 2018” fikk økonomisjefen i Gausdal Landhandleri delt sin suksesshistorie, og bekreftet status som internasjonal ”pionér” på bruk av effektive standarder i byggebransjen.
Aktiviteter 
21
nov
GS1 Norway, Brynsveien 11, Oslo

Hovedpartnere: