Gjennomføre produksjon

Følgende områder er regulert i STAND:

  • Emballasje for alle forpakningsnivåer må være tilgjengelig, og ihht til kravene som gjelder
  • Merkeutstyr må være tilgjengelig, og testet slik at det fungerer som det skal, og at merking blir gjort ihht til kravene som gjelder
  • Produktene blir produsert ihht resept og beskrivelse, og at innhold samsvarer med innholdsdeklarasjon
  • Holdbarhetstid og sporingsinformasjon blir satt opp korrekt og logget i relevante systemer
  • Holdbarhet
  • Emballasjekrav
  • Korrekt merking.
Del eller print