Sporing av containere og transportenheter

Sted: GardermoenTid: 22.08.2013 09:00 - 13:30Pris: Gratis!

Seminar med innsikt i effektive sporingsløsninger.

Seminaret er gratis og er skreddersydd for transporttilbydere og -kjøpere innen norsk olje/gass og transport/logistikk bransje!

Innhold:

Bedre styring og kontroll med bruk av RFID/EPC i verdikjeden for returemballasje
Kjell Olav Maldum, Norsk Resirk

08:30 -

Registering og kaffe

09:00 - 09:15

Velkommen: Kort om standarder for sporing v/GS1 Norway

09:15 - 09:45

Smartrack prosjektet: Sporing av containere og togvogner i en intermodal verdikjede med bruk av globale standarder for informasjonsdeling. Hva er nytteverdien? Geir Berg, SITMA

09:45 - 10:15 Forsyningsbasen som knutepunkt for logistikk - bruk av systemer og sporingsløsninger for å gi kundene økt kontroll og effektivitet

Frank Kjærland, Mongstad base og Olav Madland, Seamless

10:15 - 10:30 Pause med kaffe- og fruktservering.
10:30 - 11:00 Sporing av flåter til offshore ved bruk av aktiv RFID
Tor Olav Schibevaag, Euro Offshore
11:00 - 11:30

Sporing og avvikshåndtering i verdikjeden, ulike kundecase
Matthias Vogel, Supply Chain Center of Excellence

11:30 - 12:00 Lunsj
12:00 - 12:30 «Alt i ett»: Sporbare og intelligente containere med kundedialog
Bjørnulf Hansen, Containergruppen og Frode Tangsveen, Gips Recyling Norge AS
12:30 - 13:00 Mobility Trends in Transport & Logistics environments
Daniel Dombach, Motorola
13:00-
13:30

Bedre styring og kontroll med bruk av RFID/EPC i verdikjeden for returemballasje
Kjell Olav Maldum, Norsk Resirk

13:30 -

Avslutning / oppsummering
Unik mulighet for 1:1 møte med sponsorene

Målgruppe:
Seminar for beslutningstakere innen logistikk som ønsker innsikt i ulike sporingsløsninger for containere og transporter på vei, bane og sjø i supply chain.

Sted:
Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Påmeldingsfrist 15.8
Forfall meldt etter 20. august belastes med en «no-show» avgift på kr 890,- ekskl. mva.

Påmelding til seminar - sporing av transporter


  1. Her fyller du inn eventuelle andre opplysninger.


Oppdatert: 21.08.2013 13:31
av Inger Trine Langelo


GS1 standarder

Et globalt språk for effektiv handel.

Partnere

Våre partnere er ledende innenfor sine felter.

Konsulenttjenester

Fra analyse til implementering.


Våre hovedpartnere:


Tradesolution
Swireos
Enlight
NLP
Infratek
CodeIT AS
ACT Logimark
Identec
Nordic ID
SAP
Evry
APX
iStone