Bygg/Trelast; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

Tirsdag 6 juni 2017
08:30 til 16:00
Pris: 
5900,- eks. MVA, inkl. lunsj. Påmeldingen er bindende.

Bygg; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

Den digitale utviklingen i byggebransjen går raskere og raskere, men hvordan skal vi ta de nye virkemidlene i bruk? Digitaliseringen åpner muligheter til samhandling på nye områder og at alle aktører benytter den samme informasjonen.

 

Små grupper inndelt etter produktgrupper
Byggtjeneste inviterer til et kompetansekurs for leverandører som ønsker å bli best på å gi den informasjonen som bransjen trenger. Kursene er inndelt etter produktgrupper, på denne måten kan vi fokuserer på de utfordringer hvert enkelt fagfelt har i forbindelse med produktegenskaper. Kurset vil øke din forståelse for hvordan arkitekter, rådgivere/prosjekterende, logistikkpartnere og byggherre benytter informasjonen i sine systemer og hvilken informasjon de virkelig trenger. Kurset skal hjelpe deg til å bli valgt som leverandør.

Siste del av kurset foregår i GS1 Norway Smart Centre hvor vi demonstrerer hvordan informasjonen benyttes i praksis. Vi tar utgangspunkt i et hytteprosjekt og følger prosessen gjennom hele verdikjeden fra start til slutt. Her knyttes mennesker og forretningsmuligheter tettere sammen.

Flere kurs til høsten
I tillegg til vårens kurs setter vi opp et åpent kurs samt egne kurs for verktøy, VA/VVS og verneutstyr etter sommeren. Påmelding for disse kommer senere.

For påmelding og mer informasjon:

http://byggtjeneste.no/events/kompetansekurs-2017/

Kursdatoer:

6. juni                   Bygg/Trelast; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

8. juni                   Bygg/Trelast; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

13. juni                 Bygg/Dører; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

15. juni                 Bygg/Vindu; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

21. juni                 Bygg/Tak; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

22. juni                 Bygg/Bygningsplater; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

27. juni                 Bygg/Isolasjon og membran; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

29. juni                 Bygg/Varme og varmesystemer; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

19. september       Bygg; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

21. september       Bygg; Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

 

Les mer på byggtjeneste.no