Teknologier og standarder som gir resultater, RFID/IOT og GS1

Onsdag 3 mai 2017
09:00 til 13:00
Pris: 
Se pris på Dataforeningens hjemmesider. Early Bird t.o.m. 19. april.

Seminaret vil gi deg oppdatert informasjon om RFID/IOT teknologiene og noen ulike anvendelser. De første kommersielle RFID anvendelsene så dagens lys for 15-20 år siden, og det er skjedd en voldsom utvikling i perioden frem til dagens løsninger. Hvem kunne for 20 år siden tenke seg at en automatisk varetelling kunne gjennomføres av en flyvende drone? 

Gjennom deltagelse på seminaret vil du få verdifull teknologisk innsikt og informasjon om hvordan teknologien kan anvendes for å etablere verdikjeder som er enklere, raskere og sikrere. Dette medfører også reduksjon av de operasjonelle kostnader. 

Seminaret gjennomføres i GS1 Norway Smart Centre som er et kompetansesenter for effektiv handel og logistikk. I dette kunnskapssenteret står direkte involvering sentralt, og her knyttes mennesker og forretningsmuligheter tettere sammen. 

Les mer på Dataforeningens hjemmesider