Priser GLN

På denne siden finner du til enhver tid gjeldende priser på GLN.

Abonnementspriser GLN

Prislisten under gjelder både for etableringsavgift og årsavgift for GLN. I året som GLN-ene meldes inn, betales en etableringsavgift. De påfølgende år betales en årlig avgift  Prislisten gjelder for et EierGLN og tilhørende GLN til dette. 

Avgiften for GLN er basert på en "Trappetrinnsmodell", hvor GLN abonnenter betaler:

 • 640 kroner for GLN nummer 1 (EierGLN) 
 • 270 kroner per GLN nummer 2 - 9
 • 135 kroner per GLN nummer 10 - 24
 • 42 kroner per GLN nummer 25 - 99
 • 27 kroner per GLN nummer 100 - 999
 • 22 kroner per GLN nummer 1000 - 4999
 • 18 kroner per GLN nummer 5000 ->

Under finner du noen eksempler på hva man må betale i avgift for gitte antall GLN.

 • Abonnenten har 1 GLN. Total avgift blir på 640 kr
 • Abonnenten har 7 GLN. Total avgift blir på 2.260 kr
 • Abonnenten har 20 GLN. Total avgift blir på 4.285 kr
 • Abonnenten har 50 GLN. Total avgift blir på 5.917 kr
 • Abonnenten har 150 GLN. Total avgift blir på 9.352 kr
Del eller print