Priser GLN

På denne siden finner du til en hver tid gjeldende priser på GLN

Abonnementspriser GLN

Avgiften for GLN er basert på en "Trappetrinnsmodell", hvor GLN abonnenter betaler årlig:

 • 617 kroner for GLN nummer 1 (EierGLN) 
 • 261 kroner per GLN nummer 2 - 9
 • 131 kroner per GLN nummer 10 - 24
 • 40 kroner per GLN nummer 25 - 99
 • 26 kroner per GLN nummer 100 - 999
 • 21 kroner per GLN nummer 1000 ->

Under finner du noen eksempler på hva man må betale i avgift for gitte antall GLN.

 • Abonnenten har 1 GLN. Total avgift blir på 617 kr
 • Abonnenten har 7 GLN. Total avgift blir på 2.183 kr
 • Abonnenten har 20 GLN. Total avgift blir på 4.146 kr
 • Abonnenten har 50 GLN. Total avgift blir på 5.710 kr
 • Abonnenten har 150 GLN. Total avgift blir på 8.996 kr
Del eller print