Ansatte

Administrasjon

Administrasjon

Sigmund Berle Jensen, Adm.dir, GS1 Norway

Sigmund Berle Jensen,
Adm.direktør

Eva Bauer Jacobsen, Økonomisjef, GS1 Norway

Eva Bauer Jacobsen,
Økonomisjef

Monica Gutuen, Senior regnskapsmedarbeider, GS1 Norway

Monica Gutuen,
Senior Regnskapsmedarbeider

Avdeling Salg

Knut Vala, Avd.leder GS1 Drift og Utvikling, GS1 Norway

Knut Vala,
COO (Chief Operating Officer)

Wenche Lid, Prosjektleder/rådgiver, GS1 Norway

Wenche Holtet-Lid,
Industry Development Manager,
Offentlig sektor, Sport og tekstil

Alexander Brage Hansen, Industry Developnent Manager, GS1 Norway

Alexander Brage Hansen,
Industry Development Manager,
Bygg

Roar Lorvik, Leder RFID-løsninger, GS1 Norway

Roar Lorvik,
Industry Development Manager,
Technical Industries

Inger Trine Langelo, Marketingsjef, GS1 Norway

Inger Trine Langelo,
Marketingsjef

Avdeling Leveranse

Terje Menkerud, Fagspesialist datafangst, GS1 Norway

Terje Menkerud,
Seniorrådgiver datafangst

Jan Frode Aspevik, Fagspesialist datadeling, GS1 Norway

Jan Frode Aspevik,
Seniorrådgiver EDI

Ann Chrisitin Gillsäter, Driftskonsulent brukersøtte, GS1 Norway

Ann Chrisitin Gillsäter,
Driftskonsulent brukersøtte

Solveig M. Haaland, Ansvarlig kurs og opplæring, GS1 Norway

Solveig M. Haaland,
Seniorrådgiver / prosjektleder

Egil Wist, Seniorrådgiver, GS1 Norway

Egil Wist,
Seniorrådgiver

Geir Ingulstad, IT-ansvarlig, GS1 Norway

Geir Ingulstad,
Driftskonulent Brukerstøtte

Avdeling Støtte

Anders Askevold, Leder GS1 Smart Centre / Seniorrådgiver,GS1 Norway

Anders Askevold,
Manager Smart Centre and Partner Program /
Senior Advisor

Ragnhild Holm, Driftskonsulent brukersøtte of kursadministrasjon, GS1 Norway

Ragnhild Holm,
Driftskonsulent kursadministrasjon og salgstøtte

Del eller print