Produksjonsplanlegging/forberede og tilrettelegge for produksjon

Følgende områder er regulert i STAND:

  • Kontroll av holdbarheten på råvarene som inngår i produktet og at disse har tilstrekkelig holdbarhet
  • Sjekke at emballasje (D-pak) og riktig type paller i nødvendig antall er tilgjengelig
  • Sjekke at paller har den kvalitet det er foreskrevet at de skal ha
  • God dato på råvarer/halvfabrikata
  • Godkjente paller
  • Emballasje som oppfyller kravene 

 

      Del eller print