ENVA

GS1 Norway's Multibransje Varegruppestandard er et register som inneholder flere tusen varegrupper innen dagligvare og faghandel. Standarden er utarbeidet i samarbeid med bransjeorganisasjoner både i og utenfor dagligvarebransjen og erstatter tidligere brukte varegruppeinndelinger. Statistisk Sentralbyrå har også tatt del i arbeidet for å sikre at ENVA er knyttet til overordnede og internasjonale standarder.

Informasjon om ENVA varegruppe er en opplysning som kommer i tillegg til GTIN(EAN)-koden. Alle produkter som legges inn i et vareregister, må kodes med hvilken varegruppe de tilhører. Varegruppeinndelingen tar hensyn til vareplassering - det vil si om varen er fersk, hermetisk eller dypfryst etc.

Fordeler ved bruk av ENVA:

  • Setter de forskjellige aktørene i detaljhandelen i stand til å snakke samme språk
  • Sikrer en felles forståelse av varegrupper ved utarbeidelse av statistikker, sammenligning av varegrupper og beregninger av markedsandeler
  • Gjør det enkelt å sammenligne vareslag uten å gå gjennom hele sortimentet, og er derfor et viktig verktøy ved space- og category management og salgsrapportering
  • Er bygget opp på en slik måte at den muliggjør entydige forbindelser mellom ulike nasjonale måter å gruppere varer på
  • Er knyttet opp mot Statistisk Sentralbyrås inndeling av varegrupper. Dette vil kunne lette arbeidet med oppgaveinnhenting og gjøre det enklere å sammenligne egne tall med tall fra Statistisk Sentralbyrå

 

Har du ikke brukernavn og passord for å logge inn må du søke om ENVA-abonnement ->

(Kunder hos EPD basen, Tradesolution AS, har ENVA abonnement inkludert i avtalen. Du kan få brukernavn og passord ved å henvende deg til epd(a)tradesolution.no)

ENVA-oversikt for nedlasting

Glemt passordet?
Del eller print