Fagdag Dagligvare – SMART Handelspartner 2017

Om få år vil dagligvarebransjen i hovedsak bestå av helautomatiserte lagre og roboter! Varene vil være uberørt av menneskehender fra leverandørens lager til de er i butikk. GS1 Norway kjenner spillereglene for produktmerking, optimale pakninger, transport, sporbarhet, innmelding av grunndata, lanseringstidspunkter – Gjør du? Hvordan kan du som leverandør utnytte denne muligheten? Vi viser deg hvordan du kan utnytte standarder som bransjen er blitt enige om.

GS1 Norway inviterer i samarbeid med STAND, DLF, DMF og Tradesolution til fagdag for dagligvare. Smart Handelspartner fokuserer på grunndata, handels & logistikkprosessene og på trender. Hvordan kan du som leverandør utnytte standarder som bransjen er blitt enige om?

På fagdagen får deltakerne se helheten i verdikjeden og nytteverdi og konsekvenser for aktørene i bransjen. Deltakerne vil oppleve hvorfor gode prosesser er avgjørende og få høre hvordan de som er best i klassen jobber. Formen vil veksle mellom forelesning og praktiske oppgaver «hands on» i GS1 Norway Smart Centre.

Målgruppe er leverandører i dagligvarebransjen med funksjonene tett knyttet mot salg/marked, grunndata, logistikk, IKT og produktutvikling. Fagdagen gjennomføres både bedriftsinternt og som åpne arrangementer med deltakere fra ulike bedrifter.

For mer informasjon, se http://www.gs1.no/smarthandelspartner.

Del eller print