Generalforsamling

Som en medlemseid og medlemsstyrt organisasjon gjennomføres det generalforsamling hver vår i GS1 Norway. Dette informeres om til alle medlemmer både via nyhetsbrev og vår web side (www.gs1.no). I forkant av årets generalforsamling ble det arrangert et seminar hvor GS1 Norway og GS1 systemet globalt ble belyst samt forståelse og korrekt bruk av våre standarder ble forklart. I tillegg ble det presentert hvilken retning og endringer GS1 systemet går igjennom når det gjelder utvikling av nye produkter og tjenester for fremtidens medlemsbehov. Dette er et spennende område som vi vil informere mer om i fremtidige nyhetsbrev – men kort fortalt vil både produktdatabaser, selv-betjeningsløsninger og utvidede tjenestetilbud prege fremtiden.

Seminaret inneholdt også en demonstrasjon i praktisk bruk av GS1 standarder i verdikjeden, både i forhold til unik produktidentifisering, effektiv logistikkflyt og optimal varetelling. Alt gjennomført i vårt Smart Centre her på Bryn, hvor det er bygget opp et «levende miljø» for praktiske demonstrasjoner og interaktive seminarer.

Valgkomiteens forslag til endringer i vårt styre har medført at vi nå har representanter fra dagligvarebransjen, BAE næringen, helsesektoren, faghandel og netthandel. Dette gir oss i GS1 Norway god trygghet på at vi har et kompetent og aktivt styre som både vil utfordre oss, men først og fremst støtte oss, i vårt videre arbeide fremover mot en ”Enkler, Raskere og Sikrere vare- og informasjonsflyt innenfor eksisterende og nye bransjer” – selvsagt i godt samarbeid med våre medlemmer.

 

Del eller print