Innspill til digitalt veikart

1. juni 2017 sendte Byggenæringens Landsforening ut forslag til Digitalt Veikart og spurte BAE-næringen om innspill. GS1 Norway sitt svar er gjengitt i sin helhet her. 

Viser til forespørsel om innspill til digitalt veikart 

GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit organisasjon. Vi er medlem av en global organisasjon – GS1 – som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1 er representert i 112 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. GS1 Norway har i dag mer enn 5000 brukere i stadig flere bransjer. GS1 Norway har byggebransjen som prioritert sektor. 

Vi har med spenning og entusiasme lest gjennom "Forslag til digitalt veikart" og opplever at dokumentet gir et godt innblikk i hvordan utvikling og implementering av BIM kan gi gode effekter for BAE-næringen. Det er viktig å huske at en stor del av BAE-næringen består av små bedrifter og at mange av byggene og konstruksjonene næringen forholder seg til det som allerede er bygget. Det kan derfor virke litt snevert å definere modenhetstrappen for digitalisering (kap 4.1) ut i fra BIM. 

  GS1 mener at et digitalisering handler om mer enn BIM og at et digitalt veikart bør favne hele bransjen, også de som av ulike grunner ikke kan opprette en BIM. Vi ønsker oss at veikartet belyser områder som   

  • Global og unik identifisering av produkter, tjenester, aktører, lokasjoner og personell 

  • Digitale varebestillinger, -logistikk, -mottak, -kontroll og fakturering  

  • Mer «synlighet» i verdikjeden fra produsent og leverandør til byggeplass. 

  • Optimalisering av logistikk ved å ta i bruk standarder som EPCIS 

  • Innføring av en beste praksis i BAE-næringen og da hente inspirasjon og erfaringer fra bransjer som dagligvare og farmasøytisk industri 

  • Viktigheten av standardisering på globale åpne formater og standarder 

Avslutningsvis ser vi behovet for utvikling og tilrettelegging av en rekke standarder og hjelpemidler for å løfte BAE-næringen til veikartets ambisjonsnivå. Vi tror ikke bransjen som helhet er tjent med at  de små aktørene (som BAE-næringen primært består av) sitter igjen med regningen i form av avgifter til kurs, standarder, sertifiseringer og konsulenttjenester. I den sammenheng tror vi derfor det er viktig at man tenker gjennom hvordan dette «løftet» skal finansieres.

Del eller print