Technical Industries

GS1 Technical Industries dekker områdene Energi, herunder Olje & Gas, Miljø og Avfallsbehandling, "RFID in Rail" (Jernbane) Engineering og Konstruksjon, Prosessindustri og Forsvar.

GS1s globale generalforsamling har besluttet å fokusere på disse nye områdene. I Norge vil dette være tillegg til våre eksisterende områder som Varehandel, Transport/Logistikk og Offentlig virksomhet.

GS1s standarder hjelper Technical Industries å "kommunisere på samme språk", fokusere på ineffektive forretningsprosesser, og forbedre verdikjedene ved å redusere kostnader og forbedre nøyaktighet og sikkerhet. Våre kunder inkluderer eksempelvis bedrifter innen varehandel, transportselskaper, Olje og Gas operatører og leverandører, selskaper innen avfallsbehandling, Statkraft, Jernbaneverket og NSB.

Bruk av GS1 standarder vil gi deg:

  • Økt effektivitet og reduserte operasjonelle kostnader
  • Sporing av fysiske bevegelser av produkter og transportenheter
  • Nøkkelresultater gjennom synlighet i verdikjedene både oppad og nedad
  • Standardisering av tidligere proprietære og kostnadsdrivende løsninger for identifikasjon og datainnsamling
  • Forbedret kontroll og sikkerhet med mulighet for å forhindre produkt forfalskninger

GS1 Standarder passer utmerket for bruk i Technical Industries, og GS1 Norway vil støtte deg for å sikre vellykkede implementeringer av GS1 standardene gjennom opplæring og rådgivning. Det er dokumentert at bruk av GS1 standarder gir kostnadsreduksjoner og prosessforbedringer.

Del eller print