Nyheter 
Tirsdag 3. september inviterer vi deg til kurs om våre standarder og hvordan disse best brukes i det daglige. Kurset gir deg en grundig innføring i merking av forbrukerpakninger og ytteremballasje. Dette kurset passer for alle bransjer, og er beregnet for både nyetablerte bedrifter og andre hvor de...
Hver sjette måned arrangerer GS1 Norway nettverksmøte for sine partnere – Nettverksmøtene er opprettet som en nyttig bransje- og digitalfaglig arena der deltakerne kan høste og dele erfaringer, sier Administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.
Healthcare Provider Advisory Council (HPAC) organiserer månedlige webinarer. Disse webinarene er åpne for alle stakeholdere i helsesektoren.

Hovedpartnere: