Nyheter 
Jøns Sjøgren (53), administrerende direktør i Byggevareindustrien, er valgt til nytt styremedlem i GS1 Norway. Han erstatter Øyvind Skarholt, administrerende direktør hos Norsk Byggtjeneste AS, som har vært styremedlem i GS1 Norway siden 2017.
For forbrukere har utviklingen i kraftbransjen siden 1990-tallet gitt stor valgfrihet. Det er lett å velge mellom strømleverandører, å vite når strømmen er billigst i løpet av døgnet, og ikke minst enklere å betale strømregningen. I denne utviklingen har GS1’s globale standarder spilt en sentral...
Menykjeden har levert imponerende tall etter innføring av dato i strekkoden. Et pilotprosjekt resulterte i en reduksjon i matsvinn på 18 prosent i økonomisk verdi for produktene som var med i piloten.
Aktiviteter 
16
jun
Webinaret gjennomføres digitalt. Lenke til webinaret sendes påmeldte dagen før.
17
jun
Gjennomføres som nettbasert kurs
22
jun
This webinar is conducted digitally. Link to the webinar is sent to the registered the day before.

Hovedpartnere: