Nyheter 
I samarbeid med Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Sykehusbygg HF og Helse Sør Øst starter GS1 Norway arbeidet med å lage den første veilederen for GTIN i byggebransjen. Veilederen, som har fått det forklarende navnet Veileder GTIN , vil være klar til 1. januar 2021 når alle produkter som...
62 % av våre medlemmer som deltok i undersøkelsen om kurs- og kompetanseheving har gode erfaringer med nettbasert kurs. Det har vi lyttet til, og i oktober lanserer vi vårt første nettbasert kurs om GS1 Standarder.
Som forbrukere forventer vi trygg og næringsrik mat. Oppstår det problemer, forventer vi at alle aktørene i verdikjeden skal ha effektive systemer på plass, som muliggjør rask identifisering, sporing og tilbaketrekking av produktene.
Aktiviteter 
10
nov
Webinaret vil foregå på Microsoft Teams. Lenke til møtet sendes påmeldte deltakere dagen før.

Hovedpartnere: