Nyheter 
Vi har hatt vårt partnerprogram i mange år, og flere av dere har vært med siden oppstarten. Å ha Partneravtale med GS1 Norway skal være utviklende og gi bedre muligheter til å innfri mål og ambisjoner – for begge parter. Vårt Partnerprogram består av to nivåer - Hovedpartner og Partner. I tillegg...
Stadig flere aktører ser nytten av GS1-systemet og ønsker å jobbe tettere med oss, for å bidra til økt digitalisering og effektivisering innen de bransjene vi i fellesskap retter oss mot.
Etter drøyt 9 måneder med korona begrensninger i samfunnet, går vi inn i julehøytiden med et håp om at vaksineprogrammet kan rulles ut tidlig neste år. Dette vil bety mye for vårt privatliv, vår arbeidssituasjon og for mange, være helt avgjørende for selskapers videre eksistens. På samme måte som...
Aktiviteter 
28
Jan
Gjennomføres som nettbasert kurs
09
Feb
Webinaret vil foregå på Microsoft Teams. Lenke til webinaret sendes påmeldte deltakere dagen før.

Hovedpartnere: