Nyheter 
Hver sjette måned arrangerer GS1 Norway nettverksmøte for sine partnere – Nettverksmøtene er opprettet som en nyttig bransje- og digitalfaglig arena der deltakerne kan høste og dele erfaringer, sier Administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.
Healthcare Provider Advisory Council (HPAC) organiserer månedlige webinarer. Disse webinarene er åpne for alle stakeholdere i helsesektoren.
Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut høringsforslag om ny lov og forskrift om medisinsk utstyr for å gjennomføre forordning (EU) 2017/745 om medisinsk og forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr i norsk rett.
Aktiviteter 
03
sep
GS1 Norway, Brynsveien 11, Oslo
27
nov
GS1 Norway, Brynsveien 11, Oslo

Hovedpartnere: