Nyheter 
Tormod Tønnesen fra Norsk olje & gass er ny styrerepresentant i GS1 Norways styre. Han deltar i styret for å sikre et tettere samarbeid mellom Norsk olje og gass og GS1 Norway, og for å sikre at GS1 standardene utvikles i tråd med behovene for olje og gass sektoren også.
Er det en illusjon å gjennomføre en offentlig anskaffelse på to timer? Ikke ifølge Leder for Program for Digitale anskaffelser i Digitaliseringsdirektoratet, Gunnar Wessel Thommesen. Han skriver i bloggen til Digitaliseringsdirektoratet om hva digitalisering av den offentlige anskaffelsesprosessen...
GS1 Norway styrker sitt arbeid med kommunikasjon og markedsføring, og oppretter en ny stilling som kommunikasjonssjef. Selskapet har store ambisjoner om å ta en tydeligere posisjon i debatten om digitalisering og øke utbredelsen av GS1 sine standarder i flere bransjer og sektorer.
Aktiviteter 

Hovedpartnere: