Nyheter 
Menykjeden har levert imponerende tall etter innføring av dato i strekkoden. Et pilotprosjekt resulterte i en reduksjon i matsvinn på 18 prosent i økonomisk verdi for produktene som var med i piloten.
Hageland er en landsdekkende fagkjede med over 107 særegne hagesentre. Et stort sortiment av planter, blomster og hagerelaterte produkter har nødvendiggjort en ny effektiv innkjøpsportal. For å sikre raske, sikre og effektive bestillinger og leveranser har de valgt å benytte GLN, Global Location...
GS1 in Europe arrangerer møte med industri- og bransjeforeninger den 18. mai. Tema er EUs grønne og digitale produktpass. Målsettingen er å diskutere hvordan åpne, globale standarder kan gjøre et slikt produktpass mulig. Du vil blant annet høre Torsten Freund fra Global Battery Alliance. I tillegg...
Aktiviteter 
27
Mai
Gjennomføres som nettbasert kurs

Hovedpartnere: