Bransjer

GS1 standardene gir fordeler i mer enn 20 bransjer verden over.
I Norge har vi i over 40 år arbeidet med dagligvarebransjen, og bidratt til økt effektivitet i hele verdikjeden.

Stadig nye bransjer ser nå fordelene bruken av GS1 standardene gir.
 

Effektiv varehandel - Dagligvarebransjen i Norge er en av de mest effektive i Europa. GS1 har bidratt til å øke denne effektiviteten i 40 år.
Markedsplasser ikon
GS1 har stort fokus på markedsplasser og netthandel. Det er fordi våre standarder - i første rekke GTIN - er en forutsetning for å sikre friksjonsfri...
Stortingsmelding 22 – Effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser – har som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal...
Helse
GS1 Norway er en del av en global not-for-profit organisasjon som utvikler og administrerer globale standarder for identifikasjon, kommunikasjon og...
Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) har et betydelig potensiale for økt effektivitet i produktsøk, handel, logistikk og dokumentasjon...
Innen Energi har GS1 Norway et tett samarbeid med Kraftbransjen og Olje & gass. Samarbeidet med kraftbransjen startet på slutten av 90-tallet som...