Byggevare

Hensikten med standarden er å legge grunnlaget for en effektiv vare- og informasjonsflyt i verdikjeden for byggevarer.

Standard for identifisering og merking og byggevarer Dette forenkler både produktidentifisering i informasjonsflyten, merkingen hos produsent/leverandør, forsendelse ved transportør/speditør og varemottak hos grossist/butikk.

Standard for Identifisering og merking av byggevarer - v 1.2

In english - Standard for identifying and labelling building materials - v 1.2


 

Hjelpemiddel for å beregne kontrollsiffer

Har du spørsmål? Vi kan hjelpe deg!

Del eller print