Dagligvare

STAND005 – Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen

GS1 Norway har i samarbeid med STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebranse), DLF (Dagligvareleverandørenes forening) og DMF (Dagligvarehandelens Miljøforum) utarbeidet STAND005. 

Standard omfatter merking av D-pak og pall, samt elektronisk informasjonsutveksling med den hensikt å få til en effktiv vareflyt fra produsent og fram til forbruker, og samtidig sikresporbarhet gjennom verdikjeden.

Standarden kan lastes ned på stand.no


 

Hjelpemiddel for å beregne kontrollsiffer

Har du spørsmål? Vi kan hjelpe deg!

Del eller print