Priser GS1 leverandørnummer

2020 og 2021

Gjeldende priser eks.mva.
Prisene gjelder pr. tildelt leverandørnummer.
Årsprisen blir ikke fakturert i innmeldingsåret.
  Priser 2020 Priser 2021
Total årlig omsetning
iht. enhetsregisteret:
Etableringspris Årspris Etableringspris Årspris
Klasse 1 (0-1 mill) 2209 1370 2244 1392
Klasse 2 (1-10 mill) 4652 2914 4726 2961
Klasse 3 (10-100 mill) 7720 3701 7844 3760
Klasse 4 (100-250 mill) 10685 5082 10856 5163
Klasse 5 (250-500 mill) 13753 6452 13973 6555
Klasse 6 (500 - 1 mrd) 16922 7935 17193 8062
Klasse 7 (over 1 mrd) 19683 9305 19998 9454
Del eller print