Priser GS1 leverandørnummer

Gjeldende priser (01.01.2019) eks.mva.
Prisene gjelder pr. tildelt leverandørnummer.
Årsprisen blir ikke fakturert i innmeldingsåret.

Total årlig omsetning iht. enhetsregisteret: Etableringspris: Årspris:
Under 1 mill. kroner Kr. 2.160,- Kr. 1.340,-
1 - 10 mill. kroner Kr. 4.550,- Kr. 2.850,-
10 - 100 mill. kroner Kr. 7.550,- Kr. 3.620,-
100 - 250 mill. kroner Kr. 10.450,- Kr. 4.970,-
250 - 500 mill. kroner Kr. 13.450,- Kr. 6.310,-
500 mill. - 1 milliard kroner Kr. 16.550,- Kr. 7.760,-
1 milliard kroner -> Kr. 19.250,- Kr. 9.100,-
Del eller print