Priser GS1 leverandørnummer

2020

Gjeldende priser (01.01.2020) eks.mva.
Prisene gjelder pr. tildelt leverandørnummer.
Årsprisen blir ikke fakturert i innmeldingsåret.

Total årlig omsetning iht. enhetsregisteret: Etableringspris: Årspris:
Under 1 mill. kroner Kr. 2.209,- Kr. 1.370,-
1 - 10 mill. kroner Kr. 4.652,- Kr. 2.914,-
10 - 100 mill. kroner Kr. 7.720,- Kr. 3.701,-
100 - 250 mill. kroner Kr. 10.685,- Kr. 5.082,-
250 - 500 mill. kroner Kr. 13.753,- Kr. 6.452,-
500 mill. - 1 milliard kroner Kr. 16.922,- Kr. 7.935,-
1 milliard kroner -> Kr. 19.683,- Kr. 9.305,-
Del eller print