Innkalling til ordinær generalforsamling 2019

Kjære medlem av GS1 Norway

Som abonnent og bruker av GS1 sine globale standarder, som for eksempel GTIN for identifisering av produkter, GLN for identifikasjon av forretningsenheter eller lokasjoner, SSCC for identifikasjon av logistikkenheter, eller andre av GS1 sine standarder, mottar du her informasjon om årets generalforsamling i GS1 Norway.

Alle rettmessige abonnenter av GS1 sine standarder i Norge er også automatisk medlem av foreningen, ref. §5 i foreningens vedtekter. Det betyr at du som medlem får rett til å delta på foreningens generalforsamling, delta i valg av foreningens styre, samt ta del i andre beslutninger som fremlegges for foreningens generalforsamling, ref. §9 i foreningens vedtekter.
 

Ordinær Generalforsamling 2019 finner sted mandag 13. mai kl. 14:00

i GS1 Norway sine lokaler i Brynsveien 11, Oslo
 

For å sikre tilstrekkelig kapasitet for alle interesserte medlemmer, ber vi om at påmelding gjøres
via denne linken senest mandag 6. mai.

For mer informasjon om foreningens vedtekter, finner du disse her.

Innkalling med dagsorden og sakspapirer vil bli publisert på vår hjemmeside www.gs1.no/medlemmer eller sendt per e-post senest 2 uker før generalforsamlingen.

Har du spørsmål til denne informasjonen eller annet vedr. generalforsamlingen eller GS1 Norway, kan du kontakte oss på telefon: 22 97 13 20 eller e-post: firmapost@gs1.no.


Med vennlig hilsen

Geir Paulsen
Adm. Dir.

 

Mer om GS1 Norway

GS1 Norway er en not-for-profit forening som har til formål å innføre og administrere GS1 systemet i Norge etter de samme prinsipper og regler som er fastsatt for GS1 internasjonalt.
GS1 gjør din vare- og informasjonsflyt enklere, raskere og sikrere!

  • GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit forening og er medlem av den globale organisasjonen GS1 – som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1 er representert i over 110 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. GS1 sin mest kjente og utbredte standard er GTIN, også kjent som EAN koden, som skannes over 5 milliarder ganger - hver dag. GS1 Norway har i dag mer enn 6.300 medlemmer, i stadig flere bransjer.

GS1 – The Global Language of Business!

  • For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1-systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer, landegrenser og systemer. Fokuset i GS1 sin virksomhet er konsentrert om disse fire områdene:
    • Identifikasjon - Datafangst – Datadeling – Forbedring av forretningsprosesser.

 

Del eller print