Generalforsamling 2020

Ordinær Generalforsamling 2020 finner sted torsdag 14. mai kl. 14:00

Av hensyn til smittevern blir generalforsamlingen i GS1 Norway gjennomført digitalt iht. midlertidig forskrift av 8. april 2020, som gir hjemmel til å avholde generalforsamling uten fysisk møte. 

Kjære medlem av GS1 Norway

Som abonnent og bruker av GS1 sine globale standarder, som for eksempel GTIN for identifisering av produkter, GLN for identifikasjon av forretningsenheter eller lokasjoner, SSCC for identifikasjon av logistikkenheter, eller andre av GS1 sine standarder, er du velkommen til å delta på vår generalforsamling torsdag 14. mai.

Alle rettmessige abonnenter av GS1 sine standarder i Norge er også automatisk medlem av foreningen, ref. §5 i foreningens vedtekter. Det betyr at du som medlem får rett til å delta på foreningens generalforsamling, delta i valg av foreningens styre, samt ta del i andre beslutninger som fremlegges for foreningens generalforsamling, ref. §9 i foreningens vedtekter.
 

Av hensyn til smittevern blir generalforsamlingen i GS1 Norway gjennomført digitalt iht. midlertidig forskrift av 8. april 2020, som gir hjemmel til å avholde generalforsamling uten fysisk møte 

Ordinær Generalforsamling 2020 finner sted

torsdag 14. mai kl. 14:00

Lenke til digital møteplattform distribueres til påmeldte

 

For å ha oversikt over deltakelse og for distribusjon av lenke til møteplattform, ber vi om at påmelding gjøres senest fredag 8. mai. Påmeldingen er nå lukket.

Innkalling med dagsorden og sakspapirer finner du i menyen til venstre.

For mer informasjon om foreningens vedtekter, finner du disse her.

Har du spørsmål til denne informasjonen eller annet vedr. generalforsamlingen eller GS1 Norway, kan du kontakte oss på telefon: 22 97 13 20 eller e-post: firmapost@gs1.no.

Med vennlig hilsen

Geir Paulsen

Adm. Dir.

 

Del eller print