Generalforsamling 2021

Kjære medlem av GS1 Norway

Som abonnent og bruker av GS1 sine globale standarder, som for eksempel GTIN for identifisering av produkter, GLN for identifikasjon av forretningsenheter eller lokasjoner, SSCC for identifikasjon av logistikkenheter, eller andre av GS1 sine standarder, mottar du her informasjon om årets generalforsamling i GS1 Norway.

Alle rettmessige abonnenter av GS1 sine standarder i Norge er også automatisk medlem av foreningen, ref. §5 i foreningens vedtekter. Det betyr at du som medlem får rett til å delta på foreningens generalforsamling, delta i valg av foreningens styre, samt ta del i andre beslutninger som fremlegges for foreningens generalforsamling, ref. §9 i foreningens vedtekter.
 

Ordinær Generalforsamling 2021 avholdes
 
torsdag 6. mai kl. 14:00-14:30

 

Generalforsamlingen gjennomføres som nettmøte.
Lenke til møtet sendes påmeldte etter at påmeldingsfristen er utløpt.

 

For å ha oversikt over alle interesserte medlemmer, ber vi om at påmelding gjøres via denne linken: Påmelding generalforsamling 2021 senest fredag 30. april.

For mer informasjon om foreningens vedtekter, finner du disse her:
Vedtekter GS1 Norway (mai 2018)

Innkalling med dagsorden og sakspapirer vil bli publisert på www.gs1.no/medlemmer eller sendt per e-post senest 2 uker før generalforsamlingen.

Har du spørsmål til denne informasjonen eller annet vedr. generalforsamlingen eller GS1 Norway, kan du kontakte oss på telefon: 22 97 13 20 eller e-post: firmapost@gs1.no.

 

Med vennlig hilsen

Geir Paulsen
Adm. Dir.

Del eller print