Vår historie

For 40 år siden startet noen pionerer fra norsk dagligvarehandel og -industri The European Article Numbering Association (EAN) i samarbeid med tilsvarende pionerer i 11 andre land i Europa.

Siden den gangen har GS1-systemet og GS1 som organisasjon utviklet seg på mange plan. GS1-systemet brukes i mange flere bransjer, i hele verdikjeden og til mange flere formål enn opprinnelig. Det fører også til at nytteområdene er flere og at nytten ved «the global language of business» er blitt svært høy for mange bransjer.

Vi i GS1 Norway er stolte av historien og hva GS1 har oppnådd. Historien gir oss identitet og tilhørighet, samt inspirasjon til videreutvikling. Det viktigste er imidlertid at denne erfaringen gir oss en stor kompetansebase som vi kan bruke til å utforme gode produkter og tjenester, samt være en god rådgiver for våre kunder. I illustrasjonen nedenfor kan du se noen utvalgte høydepunkter fra vår historie, klikk på årstallene for å lese mer.

 • 1948 - Strekkoden blir født
 • 1973 - Standarden for dagens strekkode
 • 1974 - Den første strekkoden skannes
 • 1977 - EAN stiftes - i dag kjent som GS1
 • 1978 - Norsk Varekodeforening stiftes
 • 1979 - Norges først GS1 leverandørnummer registreres
 • 1986 - Strekkoder har for alvor fått fotfeste i norsk dagligvarebransje
 • 1989 - Første versjon av EANCOM (EDI) publiseres
 • 1993 - Norsk Varekodeforening bytter navn
 • 2000 - The RFID global tag (GTAG) lanseres
 • 2001 - Første versjon av standard for XML utgis
 • 2005 - EAN og UCC slås sammen til en organsisasjon
 • 2006 - EAN Norge bytter navn til GS1 Norway
 • 2010 - GS1 Norway Smart Centre åpner
 • 2013 - Strekkoden feirer 40 år
 • 2016 - Nytt oppgradert GS1 Norway Smart Centre åpner

 

Del eller print