Priser GLN tjenester

På denne siden finner du til enhver tid gjeldende priser for GLN tjenestene som GS1 Norway tilbyr.

 

GLN Web Service API                                   
En Web Service tjeneste for automatisk innhenting av informasjon fra GLN basen. Dette sikrer korrekt identifisering og oppdatering av informasjon om dine handelspartnere.
Gjør direkte søk fra ditt ERP-system og få korrekt og oppdatert leveringsinformasjon tilbake. Også med GPS koordinater.

Pris pr måned:  1.000 kr


GLN Pushvarsel tjeneste                            
En tjeneste som daglig oppdaterer ditt ERP-system med korrekt GLN informasjon som leveringsadresser og GPS koordinater. Ha til enhver tid oppdatert leveringsinformasjon om dine kunder. Rask og effektiv ordrebehandling. Eliminerer feilleveranser.

Antall GLN Pris pr måned

        1   -   1.000

 1.800 kr

 1.001   -  10.000 

 4.000 kr

10.001  -  30.000

 6.000 kr

30.001  - 100.000

 8.000 kr

Abonnementsavtalen for GLN Pushvarsel tjeneste finner du her.

         

Søk GLN basen - www.glnbasen.no      
Gir mulighet til manuelle søk i GLN basen. Ingen brukernavn eller passord.
Inntil 30 søk pr dag, og inntil 20 treff hver gang.

Tjenesten er gratis.


Utvidet søk GLN basen - www.glnbasen.no      
Gir mulighet til utvidet antall manuelle søk i GLN basen.
Inntil 250 søk pr dag, og inntil 50 treff hver gang.

Pris pr måned:  500 kr

 

Alle tjenestene faktureres kvartalsvis.

Alle priser er ekskl. mva
 

Har du spørsmål om GLN?

Kontakt oss i dag!
 

  
 
  Glenn Schei
  Produktansvarlig GLN
  gs@gs1.no
  Mobil: 918 00 011

GLN i praksis - kunde og leverandør

Del eller print