Produkter og tjenester

Fordelene ved implementering av GS1 Standardene er mange og åpner for nye muligheter i din bedrift. Vi tilbyr flere produkter og tjenester som gir deg hjelp for å komme i gang med implementering av våre standarder. Våre eksperter hjelper både enkeltbedrifter og bransjer med å identifisere og analysere mulighetene.

Feil på strekkodene kan være kostbart - Vi kan hjelpe deg å unngå slike feil.
Skal din bedrift selge varer i handelen i Norge må dere snakke samme språk som alle andre. Hundrevis av bedrifter har tilegnet seg kunnskap om våre...
GS1 standardene hjelper deg med å identifisere, fange og dele informasjon om produkter, gjenstander, tjenester, personer, lokasjoner, og mye mer. Her...
Gjennom samarbeid, tilførsel av kompetanse og informasjon, samt aktiv deltakelse i partnernettverket, skal partnerne oppleve nytte i form av økt...
- et kompetansesenter for effektiv handel og logistikk I dette kunnskapssenteret står direkte involvering sentralt og her knyttes mennesker og...
Alle ønsker økt salg! Det er flere måter å øke salget på. Vi kan hjelpe deg å øke salget gjennom mer relevante søkeresultater på web.