Hvem eier varen? (GEPIR)

GEPIR (GS1 Electronic Party Information Registry) gir deg mulighet til å søke på identifikasjonsnumrene GTIN, GLN og SSCC worldwide.

Søker du på et gyldig nummer, vil du få oppgitt ansvarlig firma og kontaktperson for det aktuelle nummeret. Alternativt til nummersøk, kan du også søke etter firmaer basert på navn og adresse. Du må angi i hvilket land firmaet holder til.

GEPIR er et internasjonalt nettverk som knytter sammen databasene til de ulike nasjonale GS1 organisasjonene.

Alle GS1 Norway's registre er til enhver tid oppdatert. Som vanlig bruker har du en begrensing på 30 oppslag pr. dag.

For å starte søk i GS1 Norway's GEPIR database, klikk her (www.gepir.no - ekstern lenke)

Du kan også søke i GEPIR på www.gs1.org (ekstern lenke)

Del eller print