Hvordan beregnes kontrollsiffer?

Kontrollsifferet beregnes på følgende måte:

Ta utgangspunkt i de 12 første sifrene i artikkelnummeret. (Eksempel GTIN-13)

Sifferplasseringene nummereres fra høyre til venstre. Kontrollsifferet befinner seg i sifferplass nr. 1, mens prefikset (7 tallet) befinner seg i sifferplass nr 13.

Trinn 1: Begynn i sifferplass 2 i nummeret og summer verdien av annethvert siffer.

Trinn 2: Multipliser resultatet av trinn 1 ovenfor med 3

Trinn 3: Begynn i sifferplass 3 i nummeret og summer verdien av annethvert siffer.

Trinn 4: Summer resultatene av trinn 2 og trinn3

Trinn 5: Trekk resultatet i trinn 4 fra det nærmeste høyere 10-tall, og resttallet er lik kontrollsifferet.

Eksempel

GTIN 704211002476 kontrollsifferet?

Prefiks: 70

Leverandørnr: 4211

Artikkelnr: 002476

Kontrollsiffer: K

Sifferplass 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
GTIN 7 0 4 2 1 1 0 0 2 4 7 6 K
Trinn 1   0 + 2 + 1 + 0 + 4 + 6  
Trinn 3 7 + 4 + 1 + 0 + 2 + 7    

Trinn 1: Sum = 13

Trinn 2: 13* 3 = 39

Trinn 3: Sum = 21

Trinn 4: 39+21 = 60

Trinn 5: 70-60 = 10 (kontrollsiffer er 0)

Siden resultat av trinn 5 er et 10 tall, blir kontrollsifferet 0

Tabell som viser utregninger av forskjellige GTIN:

 

Digit Positions

GTIN-8

                   

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

GTIN-12

           

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

GTIN-13

         

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

GTIN-14

       

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

17 digits

 

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

N17

18 digits

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18

                   
 

Multiply value of each position by

 
 

x3

X1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

 
 

Accumulated results = sum

 
 

Subtract sum from nearest equal or higher multiple of ten = Check Digit

Del eller print