Søknad om abonnement på GS1 Validering

Leveringsbetingelser

For å kunne sende søknadsskjemaet, må du lese og akseptere abonnementsavtalen.

Abonnementsavtale mellom GS1 Norway og Abonnenten

Bruk av tjenesten er forbeholdt abonnenten (bedrift), og bruksrettigheter (brukernavn og passord) skal ikke videreformidles til andre bedrifter.

(kontaktpersonens e-post)
For siste år ekskl. mva. i bedrift/konsern. For nystartede bedrifter benyttes forventet årsomsetning.
GS1 Norway har tegnet en avtale med dagligvarekjedene som medfører at avgift ved bruk av tjenesten er dekket av dem. For brukerne betyr det at tjenesten er gratis.