Innmeldingsskjema

Innmeldingsskjema for GS1 leverandørnummer, EierGLN (Global Location Number) og Målepunkt-ID finner du her

Har du spørsmål? Vi kan hjelpe deg!

Del eller print