Standardbibliotek

GS1 sine standarder er globalt unike, dermed kan ingen produkter eller tjenester forveksles med andre, og de kan brukes av aktører over hele verden.

Bruken av GS1 standarder kan føre til betydelige forbedringer og besparelser i logistikkoperasjoner, reduksjon i kostnader til manuell håndtering, kortere bestillings- og leveringstider, større nøyaktighet og bedre styring av hele verdikjeden. Betydelige kostnadsbesparelser realiseres daglig av brukerne som har tatt i bruk GS1 sine standarder, fordi de bruker samme løsning som sine handelspartnere til kommunikasjon.

 

 

 

Identifisere

GS1 Standarder for identifikasjon

Klikk her for å finne ut mer!

 

 

Fange

GS1 standarder for datafangst

Klikk her for å finne ut mer!

 

 

Dele

GS1 standarder for data- og informasjonsdeling

Klikk her forå finne ut mer!

 

 

Forbedre forretningsprosesser

GS1 standarder for strømlinjede og effektive forretningsprosesser

Klikk her for å finne ut mer!

 

Del eller print