GDSN

GDSN (Global Data synchronisation Network) gjør det mulig å utveksle data automatisk mellom handelspartnere. 

Produktinformasjon deles automatisk og effektivt med GDSN. For at dette skal fungere optimalt må man være medlem og bruker av nasjonale databaser som er knyttet opp til GS1 Global Registry®. I Norge er den nasjonale databasen i dagligvarebransjen (EPD-basen) driftet av Tradesolution AS.

 

EPD-basen (dagligvare) - www.tradesolution.no   

 

GDSN standarder

Du kan lese mer om GDSN standarder og guidelines på gs1.org

 

GDSN Major release

GDSN er under kontinuerlig utvikling for å gjøre nettverket raksere, mer effektivt og fleksibelt.

 

GDSN i praksis:

 

Del eller print