GEPIR

GEPIR (GS1 Electronic Party Information Registry) gir deg mulighet til å søke på identifikasjonsnumrene GTIN, GLN og SSCC worldwide. 

Forutsatt at du søker på et gyldig nummer, vil du få oppgitt ansvarlig firma og kontaktperson for det aktuelle nummeret. Alternativt til nummersøk, kan du også søke etter firmaer basert på navn og adresse. Du må angi i hvilket land firmaet holder til.

GEPIR er et internasjonalt nettverk som knytter sammen databasene til de ulike nasjonale GS1 organisasjonene.

Alle GS1 Norway's registre er til enhver tid oppdatert. Som vanlig bruker har du en begrensing på 30 oppslag pr. dag.

Søk i den norske GEPIR databasen - gepir.no

GEPIR - Information in English, please click www.gepir.org

Har du problemer med å få svar på hvem som eier et GTIN?
Det kan være at det landet har problemer med sin forbindelse. Her kan du sjekke om databasen er online!

Hjelpemiddel for å beregne kontrollsiffer

Har du spørsmål? Vi kan hjelpe deg!

Del eller print