UNSPSC

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) er et globalt klassifiseringssystem for varer og tjenester. Versjon 18 er under implementering i Norge. 

UNSPSC versjon 18 på norsk er tilgjengelig i sin helhet. Segmentene kan også lastes ned enkletvis.
 

Last ned norsk versjon 18 

 

Enkeltsegmenter på norsk til nedlasting

 

Brukere som oppdager feil i oversettelsen av UNSPSC bes sende e-post om dette til: UNSPSC@gs1.no 

Endringslogg

Søkeverktøy UNSPSC

Her kan du søke på UNSPSC - http://www.unspsc.org/search-code

UNSPSC er et viktig element i innkjøpsorganisasjonenes arbeid for effektiv elektronisk samhandling internt og med leverandører.

- Seniorrådgiver Jan Mærøe i Difi

 

Hva er UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)?

 • Produsent-/leverandøruavhengig klassifiseringssystem for varer og tjenester på produktgruppenivå
 • Benyttes i elektroniske produktkataloger og som verktøy for statistikk og ledelsesinformasjon
 • Viktig verktøy for både kjøpende og selgende virksomheter
 • Internasjonal standard eid av FN
 • Vel 83.000 koder, 57 segmenter
 • Forvaltes internasjonalt av GS1 US (www.unspsc.org)
 • Forvaltes nasjonalt av GS1 Norway
 • Dekker «alle» bransjer
 • Gratis tilgjengelig på Internett - også på norsk

UNSPSC kan brukes i forbindelse med:

 • Elektronisk handel
 • Kostnadseffektiv optimalisering av innkjøpsprosessen
 • Analyse av forbruksmønsteret innen den enkelte virksomhet
 • Automatisere konteringsarbeidet

Hvorfor UNSPSC?

Kategorisering av varer og tjenester i henhold til UNSPSC er obligatorisk i produktkataloger som skal benyttes på markedsplassen for det offentlige (ehandel.no) og de fleste andre elektroniske markedsplasser i Norge og internasjonalt.

UNSPSC er et viktig element i innkjøpsorganisasjonenes arbeid for effektiv elektronisk samhandling internt og med sine leverandører.

 

Fordeler med UNSPSC

 

UNSPSC eies av United Nations Development Programme (UNDP). Den norske oversettelsen administreres av GS1 Norway. Det er gjort et grundig arbeid for at oversettelsen skal være så god som mulig. GS1 Norway kan imidlertid ikke ta ansvar for hvordan UNSPSC brukes.

UNSPSC versjon 18 publisert 2016

Et prosjekt for oversettelse av UNSPSC versjon 18 til norsk er snart ferdigstilt, og denne versjonen vil være tilgjengelig for norske brukere i september 2016. Blant de største endringene er et betydelig antall nye koder innen helse (gruppe 42 og gruppe 85).

Bakgrunnen for prosjektet var at det er mange år siden siste oversatte versjon ble publisert, og det var ønsker fra brukerne om overgang til en nyere versjon av UNSPSC i Norge. Det er et mål om at kjøpersiden og leverandørene skal kunne «gå i takt» ved at samme oppdaterte kodesett benyttes, og at man dermed skal unngå asynkrone systemer, stor grad av forvirring og ineffektive løsninger.

Når man skal gå over fra en gammel og til en ny versjon av UNSPSC, og gapet mellom de to versjonene er om lag 10 år, betyr det en stor oppgave for brukersiden. 

Kontaktinformasjon

 GS1 Norway, Brynsveien 11, 0667 Oslo
Norsk UNSPSC c/o GS1 Norway, Brynsveien 11, 0667 Oslo
+47 22 97 13 20
unspsc(a)gs1.no

Del eller print