Hvorfor UNSPSC?

Kategorisering av varer og tjenester i henhold til UNSPSC er obligatorisk i produktkataloger som skal benyttes på markedsplassen for det offentlige (ehandel.no) og de fleste andre elektroniske markedsplasser i Norge og internasjonalt.

UNSPSC er et viktig element i innkjøpsorganisasjonenes arbeid for effektiv elektronisk samhandling internt og med sine leverandører.

Bruk av UNSPSC i kombinasjon med standardformatet EHF Katalog har følgende fordeler:

  • Gir god oversikt over hvilke type produkter som kjøpes fra hvilke leverandører. Dette legger grunnlaget for innkjøpsstrategi og avtaler
  • Mulighet for leverandører av varer og tjenester å bygge opp sin katalogstruktur på en standardisert måte.
  • Forenkler fakturahåndtering og regnskapsføring ved å:
    • Knytte varer og tjenester som kjøpes, til intern kontoplan
    • Automatisere konteringsarbeidet og bedre kvaliteten på attestasjons-/anvisningsinformasjonen

I tillegg gir UNSPSC mulighet til:

  • Lojalitet I forhold til rammeavtaler
  • Effektive tiltak mot korrupsjon

UNSPSC benyttes internasjonalt og på tvers av bransjer, noe som gir redusert risiko og gode muligheter for gjenbruk av kategoriseringsarbeid for leverandørene til norsk offentlig sektor. 
Dette medfører reduserte prosesskostnader både for leverandør og oppdragsgiver samt mulighet for besparelse gjennom gode avtaler på varer og tjenester.

Del eller print