UNSPSC versjon 18 - norsk

I tabellen under finner du de ulike hovedgruppene for nedlasting.

 

 

 

UNSPSC v18

 

UNSPSC Hovedgr.

Segmenter til nedlasting

Fil til nedlastning

10

Levende dyr og planter, tilbehør og materiell

Norsk versjon

11

Mineraler, tekstiler og ikke-spiselige plante- og dyrematerialer

Norsk versjon

12

Kjemikalier (inkl. biokjemikalier) og gasser

Norsk versjon

13

Produkter av harpiks, kolofonium, gummi, skum, film og elastomerer

Norsk versjon

14

Papirmaterialer og -produkter

Norsk versjon

15

Brennstoff, tilsetninger, smøremidler og rustbeskyttende midler

Norsk versjon

20

Maskiner og tilbehør til gruvedrift og brønnboring

Norsk versjon

21

Maskiner og tilbehør til landbruk, fiske, skogbruk og naturvern

Norsk versjon

22

Maskiner og tilbehør til bygg- og anleggsarbeid

Norsk versjon

23

Maskiner og tilbehør til produksjons- og prosessindustrien

Norsk versjon

24

Maskiner, tilbehør og materiell til materialhåndtering, kondisjonering og oppbevaring

Norsk versjon

25

Kommersielle, militære og private kjøretøy, herunder deres tilbehør og komponenter

Norsk versjon

26

Maskiner og tilbehør til energiforsyning og distribusjon

Norsk versjon

27

Verktøy og allmenne maskiner

Norsk versjon

30

Konstruksjons-, bygnings- og produksjonskomponenter og -materiell

Norsk versjon

31

Industrikomponenter og -tilbehør

Norsk versjon

32

Elektriske komponenter og artikler

Norsk versjon

39

Elektriske systemer, lysarmaturer, komponenter, tilbehør og leverandører

Norsk versjon

40

Klimasystemer, -utstyr og -komponenter

Norsk versjon

41

Laboratorie-, måle-, observasjons- og testutstyr

Norsk versjon

42

Medisinsk utstyr, tilbehør og artikler

Norsk versjon

43

Informasjonsteknologi, kringkasting og telekommunikasjon

Norsk versjon

44

Kontorutstyr og tilhørende artikler

Norsk versjon

45

Trykkeri-, fotografi-, audio- og visuelt utstyr og tilbehør

Norsk versjon

46

Forsvar, opprettholdelse av lov og orden, sikkerhets- og tryggingsutstyr og tilbehør

Norsk versjon

47

Rengjøringsutstyr og tilbehør

Norsk versjon

48

Maskiner, utstyr og tilbehør til serviceindustrien

Norsk versjon

49

Utstyr, materiell og tilbehør til sport og fritid

Norsk versjon

50

Mat, drikkevarer og tobakksprodukter

Norsk versjon

51

Medisiner og farmasøytiske produkter

Norsk versjon

52

Utstyr til hushold, tilbehør og elektroniske konsumvarer

Norsk versjon

53

Klesprodukter, bagasje og produkter til personlig pleie

Norsk versjon

54

Ur, smykker og edelstensprodukter

Norsk versjon

55

Publiserte produkter

Norsk versjon

56

Møbler og møblement

Norsk versjon

60

Musikkinstrumenter, spill og leker, kunst og håndverk og undervisningsutstyr, -materiell og tilbehør

Norsk versjon

64

Financial Instruments, Products, Contracts and Agreements

Norsk versjon

70

Landbruks-, fiske-, skogbruk- og dyrelivstjenester

Norsk versjon

71

Minedrifts-, olje- og gassboringstjenester

Norsk versjon

72

Bygnings-, konstruksjons- og vedlikeholdstjenester

Norsk versjon

73

Industrielle produksjons- og fabrikasjonstjenester

Norsk versjon

76

Industrielle rengjøringstjenester

Norsk versjon

77

Miljøtjenester

Norsk versjon

78

Bakkelagring

Norsk versjon

80

Administrasjon av "flåter" (eks. biler)

Norsk versjon

81

(Spørre)undersøkelse av utvalg

Norsk versjon

82

Akrobater

Norsk versjon

83

Administrasjon av radiostasjoner

Norsk versjon

84

Finansielle tjenester og forsikringstjenester

Norsk versjon

85

Helsetjenester

Norsk versjon

86

Utdannings- og opplæringstjenester

Norsk versjon

90

Reise-, mat-, overnattings- og underholdningstjenester

Norsk versjon

91

Personlige tjenester og hjemmetjenester

Norsk versjon

92

Nasjonalt forsvar, offentlig orden, sikkerhets- og trygghetstjenester

Norsk versjon

93

Politikk- og samfunnstjenester

Norsk versjon

94

Organisasjoner og klubber

Norsk versjon

95

Land and Buildings and Structures and Thoroughfares

Norsk versjon

Del eller print