Forbedre forretningsprosesser

Strømlinjeformede forretningsprosesser

Vår standarder gir global og unik identifikasjon av varer, eiendeler, logistiske enheter, juridiske enheter og lokasjoner. Standardene gjør det også mulig å utveksle korrekt informasjon mellom handelspartnere slik at man oppnår sporbarhet gjennom hele verdikjeden samtidig som man har høy datakvalitet. 

Del eller print