Sporbarhet i handelen

Handelens verdikjede blir mer kompleks. Virksomheter har økende kontakt direkte med forbruker i tillegg til interaksjonen mellom virksomheter (B2B).

Med økt kompleksitet er det avgjørende å kunne ha sporing av opprinnelse og råvarer så vel som synlighet i verdikjeden, dette uavhengig av om man leder et multinasjonalt selskap eller driver egen virksomhet. Sporbarhet viser opprinnelsen til produktet gjennom hele verdikjeden og er grunnleggende for å sikre kvalitet og håndtere risiko. Se hvordan Sporbarhet i handelen fungerer >

Standarder relatert til sporbarhet

Vår standarder gir global og unik identifikasjon av varer, eiendeler, logistiske enheter, juridiske enheter og lokasjoner. Standardene gjør det også mulig å utveksle korrekt informasjon mellom handelspartnere.
 

Standarder relatert til sporbarhet i verdikjeden - www.gs1.org

Del eller print