Identifisere

GS1 sine verktøy for identifikasjon gir brukerne effektive måter å få tilgang til informasjon om enheter i verdikjeden, og dele denne informasjonen med alle aktører som har behov for den.

Forskjellige ID-nøkler gir brukerne mulighet til å tildele standard identifikatorer til varer, tjenester, fysiske lokasjoner og mer.

Fordi GS1 sine ID-nøkler er globalt unike, kan de deles mellom aktører og øke effektiviteten og synligheten for handelspartnere i verdikjeden.

For å tildele en av GS1 sine ID-nøkler til varer eller tjenester, må en aktør bli medlem hos GS1 og få tildelt et GS1 leverandørnummer. Dette danner grunnlaget for de forskjellige ID-nøklene.

Det er mange forskjellige GS1 ID-nøkler, hver tilpasset sitt behov og bruksområde. Dette gjør at den enkelte bruker kan ta i bruk de ID-nøklene som er aktuelle for den enkeltes behov. Dette gjør det mulig å koble fysiske vareflyt og hendelser med tilhørende informasjon.

De forskjellige nøklene er:

 GS1 standarder  Bruksområde  Eksempel

 Global Trade Item Number  (GTIN)

 Produkter og tjenester  Melkekartong, sjokolade, CD-plate eller  digital musikk
 Global Location Number  (GLN)  Juridiske enheter og fysiske  lokasjoner  Firma, lager, distribusjonssentre,  fabrikker og butikker
 Serial Shipping Container  Code (SSCC)  Logistikkenheter  Innhold på paller, i rullebur og  pakker
 Global Returnable Asset  Identifier (GRAI)  Returnerbare verdier  Paller, plastbakker, og containere
 Global Individual Asset  (GIAI)  Verdier  Medisinsk utstyr, maskiner, transport og  IT-utstyr
 Global Service Relation Number (GSRN)  Tjenestetilbyder og mottaker  og forholdet mellom disse  Lojalitetskort, medlemskort, leger og  pasienter
 Global Document Type Identifier (GDTI)  Dokumenter  Skatteoppgjør, medisinske journaler,  transportdokumenter og førerkort
 Global Identification Number for Consigment (GINC)  Fraktbrev  Paller eller andre enheter som  transporteres i samme container
 Global Shipment  Identification Number (GSIN)  Forsendelser  Paller eller andre enheter som leveres  samtidig til en og samme mottaker
 Global Coupon Number  (GCN)  Rabattkuponger  Digitale rabattkuponger
 Component/Part Identifier  (CPID)  Komponenter og reservedeler  Bildeler og industrielle komponenter og  reservedeler

 

Del eller print