GLN (Global Location Number)

GLN (Global Location Number) er et lokasjonsnummer som brukes til å entydig identifisere handelspartnere.

Det kan være en juridisk enhet, en rolle i en handelstransaksjon (eks. kjøper, selger, fakturamottaker, eller leveringsmottaker), eller det kan identifisere en fysisk lokasjon (eks. leveringsadresser eller butikkfilialer) 

GLN er består av 13 siffer, og brukes mest i e-handel og transportplanlegging.

Oppbyging av GLN

Eksempel:


I eksempelet over ser du hvordan et GLN er oppbygd. Men det er alltid GLN basen
som tildeler GLN, så du som bruker trenger ikke være ekspert på oppbygningen av GLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den viktigste informasjonen knyttet til GLN:

  • Bedriftens navn
  • Lokasjonsnavn
  • Besøksadresse
  • Organisasjonsnummer
  • GPS koordinater

 

Merke ett GLN med strekkode eller en RFID/EPC tag

GLN kan merkes med en av strekkodene GS1-128 eller GS1 Data Matrix, eller med en RFID/EPC tag.

GS1-128 og GS1 Datamatrix benytter applikasjonsidentifikatorer (AI). De beskriver hvilken type informasjon som finnes i strekkoden.

Forenkle elektronisk handel

GLN er en forutsetning for effektiv vareflyt og informasjon mellom handelspartnere. I elektronisk handel brukes GLN til å identifisere juridiske enheter og fysiske lokasjoner. Med hjelp av GLN, kan bedrifter enkelt dele informasjon med hverandre og navn, adresse og andre detaljer må bare utveksles en gang og ikke på hver enkelt forretningstransaksjon. Informasjonen lagres i en database og GLN er linken til informasjonen.

Har du spørsmål om GLN?

Kontakt oss i dag!
 

  
 
  Glenn Schei
  Produktansvarlig GLN
  gs@gs1.no
  Mobil: 918 00 011

Del eller print