Bygg

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) har et betydelig potensiale for økt effektivitet i produktsøk, handel, logistikk og dokumentasjon. GS1 Norway har Bygg som prioritert sektor og samarbeider med næringen for å forbedre disse prosessene. 

GS1s globale og åpne standarder er velprøvde og i daglig bruk i en rekke bransjer over hele verden. GS1 Norway mener mange av utfordringene i BAE næringen løses ved å ta i bruk GS1 standarder og overføre velprøvde prosesser fra andre bransjer. BAE er en mangfoldig næring med både store og små, nasjonale og internasjonale aktører. Disse aktørene kan ha ulike interesser. GS1 Norway mener vi har verktøyet for å gjøre alles prosesser enklere, raskere og sikrere. 

For Byggherre

Ved å bruke GTIN og SGTIN som produktindikator, sikrer man entydig identifisering av produktet gjennom hele plan- innkjøp- og byggeprosessen. Ved overlevering av ferdig bygg, har man en sikker identifisering av produktet i forvaltningsfasen.

For Entreprenør

Ved å bruke GTIN som entydig identifisering av produktet, slipper man å forholde seg til flere standarder. GTIN er universell, global og dekker alle fagområder. Og, det er støtte for den i BIM verktøy, ERP systemer og innkjøpsportaler.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Knut Mathisen
  Senior Industry Development Manager
  km@gs1.no
  Mobil: 951 96 044

 

GS1 Norway er en nøytral brukerstyrt not-for-profit organisasjon med nasjonale og globale nettverk. GS1 standarder er globale og åpne. Dette gjør våre løsninger skalerbare nasjonalt, og internasjonalt. 

Informasjon om GS1's rolle og engasjement innen Construction internasjonalt finner du her.

Del eller print