GTIN for produktidentifikasjon

GTIN står for Global Trade Item Number, og er nøkkelen for produktinformasjon og sporbarhet i en verdikjede. Ved å bruke globale produktstandarder som GTIN og SGTIN (Serialized Global Trade Item Number) får du en entydig identifisering av produktet gjennom hele plan-, innkjøp- og byggeprosessen. Det gir en trygg og sporbar overlevering av ferdig bygg.

GTIN kan brukes til å identifisere alle typer produkter i et byggeprosjekt. SGTIN brukes når man i tillegg ønsker å identifisere en bestemt gruppe av identiske produkter ved hjelp av serienummer. Ett lysarmatur kan ha et GTIN, men hvis man trenger å skille to like lysarmaturer fra hverandre brukes SGTIN.

BAE-næringen har valgt tre viktige områder som de skal jobbe med: effektivisering, kostnadsreduksjon og økt bærekraft. Norsk dagligvarebransje har fått på plass en effektiv verdikjede fordi bransjesiloer forsvant og ble erstattet om enighet rundt åpne standarder som for eksempel GTIN. BAE-bransjen må digitalisere sammen. Bransjen har et betydelig potensial for å øke effektiviteten i produktsøk, handel, logistikk og dokumentasjon. Løsningen ligger i å bruke åpne, globale GS1-standarder.

Kom i gang med GTIN!

Det er kun tre enkle steg for å komme i gang med GTIN. Du tildeler selv GTIN til dine produkter, men du trenger et unikt GS1 leverandørnummer. Det gjøres digitalt. Du vil mot en e-post fra oss med ditt sertifikat som inneholder opplysning om hvilket GS1 leverandørnummer du er tildelt. Da kan du begynne å tildele GTIN til dine produkter.

Kom i gang med GTIN og følg de tre stegene her 

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Knut Mathisen
  Senior Industry Development Manager
  km@gs1.no
  Mobil: 951 96 044

 

Del eller print