Ny GS1-veileder for byggebransjen

I samarbeid med de toneangivende aktørene Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Sykehusbygg HF og Helse Sør Øst lager GS1 den første veilederen for GS1-standarder i byggebransjen. Veilederen vil være klar i første kvartal av 2021. Da er ambisjonen blant annet at produkter som inngår i et byggeprosjekt i Statsbygg skal identifiseres med GTIN standarden. Visjonen er bedre dokumentasjon, kontroll og sporbarhet.

I starten inngår tre produktkategorier; dører/vinduer, betong og standard hyllevarer, men veilederen skal utformes slik at den kan utvides med flere produktgrupper.  

Veilederen skal sikre at produsentene vet hvordan de skal anskaffe GTIN og ikke minst hvordan de skal kunne bruke GTIN videre i hele prosessen frem til FDV-dokumentasjonen blir overlevert Byggherre. Det blir et viktig skritt mot en bærekraftig digitalisering av byggebransjen.

Bakgrunnen for samarbeidet er at aktørene ser nytten av å bruke globale GS1 standarder for å sikre bedre dokumentasjon og kontroll på både vareflyten og på hvilke produkter som er bestilt, levert og montert i et byggeprosjekt. Med den nye GS1 veilederen fra Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF, Sykehusbygg HF vil byggebransjen ta viktige skritt mot en bærekraftig digitalisering.

Målgruppen for veileder er alle aktører i byggeprosjektene, enten det er en produsent, entreprenør eller eiendomsforvalter.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Knut Mathisen
  Senior Industry Development Manager
  km@gs1.no
  Mobil: 951 96 044

 

Del eller print