Veileder GTIN for byggenæringen

I samarbeid med de toneangivende aktørene Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF lager GS1 Norway en veileder for GTIN (strekkode/QR-kode/RFID) i byggenæringen. Veilederen er ute på høring frem til 29. april. Da er ambisjonen blant annet at produkter som inngår i et byggeprosjekt i Statsbygg skal identifiseres med GTIN-standarden. Visjonen er bedre dokumentasjon, kontroll og sporbarhet.

I starten inngår tre produktkategorier; dører/vinduer, ferdig betong/betongelementer og standard hyllevarer, men veilederen er utformet slik at den kan utvides med flere produktgrupper. Vi vil gjerne høre fra deg om du ser muligheter for andre produktkategorier.

Frist for tlbakemeldinger er torsdag 29. april.

Veilederen skal sikre at produsentene vet hvordan de skal anskaffe GTIN, og ikke minst hvordan de skal kunne bruke GTIN videre i hele prosessen frem til FDV-dokumentasjonen blir overlevert Byggherre.
Bakgrunnen for samarbeidet er at aktørene ser nytten av å bruke globale GS1-standarder for å sikre bedre dokumentasjon og kontroll på både vareflyten og på hvilke produkter som er bestilt, levert og montert i et byggeprosjekt. Med den nye GTIN-veilederen fra Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF vil byggenæringen ta viktige skritt mot en bærekraftig digitalisering.

Målgruppen for veilederen er alle aktører i byggeprosjektene, enten det er en produsent, entreprenør eller eiendomsforvalter.

HØRING:

 

Her kan du laste ned Veileder GTIN for byggenæringen versjon 0.9 (pdf)

For å komme med høringskommentarer, benyttes dette skjemaet (word):
Skjema for høringskommentarer

Last ned skjemaet, fyll inn dine kommentarer og send det til e-postadressen oppgitt i skjemaet. 

Frist for tilbakemeldinger er torsdag 29. april.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Knut Mathisen
  Senior Industry Development Manager
  km@gs1.no
  Mobil: 951 96 044

 

Del eller print