Dagligvare

Effektiv varehandel - Dagligvarebransjen i Norge er en av de mest effektive i Europa. GS1 har bidratt til å øke denne effektiviteten i 40 år.

Dagligvarehandelen har de siste årene vært i en rivende utvikling. Utfordringen alle i dagligvarebransjen møter daglig er å forbedre, forenkle og effektivisere verdikjeden og sikre at det alltid er varer tilgjengelig for kundene som besøker en butikk. GS1 standardene har spilt en viktig rolle i denne utviklingen, helt siden den første strekkoden ble skannet i 1974.

Den norske dagligvarebransjen er en av de mest effektive og automatiserte i Europa. Det må den også være da logistikk i Norge er svart krevende og kostbart. Det å bruke etablerte standarder som GS1 systemet gjør det enklere å oppnå effektivitet i alle ledd i verdikjeden.
Det som i utgangspunktet er en kompleks verdikjede med mange forskjellige systemer og forretningsprosesser gjør at effektive prosesser krever samarbeid. Dette oppnås mellom leverandører og dagligvarekjeder - ved å stole på GS1 sine standarder for å opprettholde en konsistent måte å arbeide på og et felles språk i hele verdikjeden.

Nøyaktige data er et ufravikelig krav for å kunne opprettholde en effektiv verdikjede, med stort volum av varer og store avstander. GS1 erkjenner dette og har utviklet produkter og tjenester som forbedrer og forenkler dagligvarebransjens verdikjede, tilgjengelighet av produkter og lagerstyring. Dette er viktig, spesielt for ferskvarer og kjølevarer som har kort holdbarhetsdato.

Disse initiativene, sammen med måten våre standarder også brukes i omnichannel varehandel bidrar til å gjøre forbrukerens opplevelse og handel mer effektiv og med færre feil.

For å finne ut mer om vårt arbeid, kan du kontakte oss eller lese de siste nyhetene nedenfor.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Medlemsservicemedlemsservice@gs1.no
eller Knut Valakv@gs1.no eller mobil 909 45 870.

Del eller print