Energi

Innen Energi har GS1 Norway et tett samarbeid med Kraftbransjen og Olje & gass.

Samarbeidet med kraftbransjen startet på slutten av 90-tallet som en følge av liberaliseringen av kraftmarkedet. Kraftbransjen har implementert flere av GS1 identifikasjonsstandarder. De benyttes bl.a. i forbindelse med bytte av strømleverandør og til utveksling av strømforbruk mellom de ulike rollene og aktøren. GS1 standardene har høy utbredelse i denne sektoren.

Samarbeidet med Olje & gass startet i 2008 som et resultat av at denne bransjen ønsket høyere grad av automatisering. GS1 Norway har etablert et tett samarbeid med Norsk olje og gass. GS1-standardene er implementert i flere av deres tjenester.  

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Knut Vala
  Ansvarlig for Energi-sektoren
  kv@gs1.no
  Mobil: 909 45 870

 

Del eller print