Helse

GS1 Norway er en del av en global not-for-profit organisasjon som utvikler og administrerer globale standarder for identifikasjon, kommunikasjon og sporing. Vi er representert i en rekke bransjer som for eksempel dagligvare, bygg & anlegg, offentlig sektor og helsesektoren.

Krav om effektivisering av helsesektoren

Helsesektoren i Norge står overfor store utfordringer og har et betydelig behov for effektivisering – ikke minst på grunn av den kommende eldrebølgen. Statistisk sentralbyrå anslår at andelen nordmenn over 80 år fordobles de neste 20 årene. Dette vil skape behov for flere og bedre helsetjenester, noe som også stiller krav til et raskere, sikrere, smartere og mer kostnadseffektivt helsevesen.

Mange av de effektiviseringsprosessene som pågår i dag handler om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Digital standardisering av helsevesenet vil være en forutsetning for å kunne få til nødvendig informasjonsdeling og samhandling mellom ulike instanser, avdelinger og sykehus. Flere av disse standardene er det GS1 som utvikler og forvalter.

GS1 Norway skal med sine globale standarder, verktøy og kompetanse bidra til at pasientbehandling, prosedyrer, innkjøp, logistikk og vedlikehold innen sykehussektoren gjennomføres med høyere kvalitet. Det vil gi oss et tryggere og mer effektivt helsevesen rustet for framtiden.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Stephen Bølstad
  Senior Industry Development Manager
  sb@gs1.no
  Mobil: 928 04 257

 

Informasjon om GS1's rolle og engasjement innen helsesektoren internasjonalt finner du her.

Webinarer og konferanser:

Healthcare Provider Advisory Council (HPAC) organiserer månedlige webinarer.
Disse webinarene er åpne for alle stakeholdere i helsesektoren.
Her finner du mer informasjon om webinarene, og du kan også laste med presentasjoner og se video av tidligere avholdte webinarer.

Neste webinar:

Next webinar: Wednesday 22 May 2019

Who is are the speakers? 
Speaker: Dr. Shih-Chung Huang, attending Physician of Cardiology and Director of Medical Education & Research Centre, Kaohsiung Armed Forces General Hospital (KAFGH) in Taiwan.

 
What is the webinar about? 
Experience of clinical UDI applications with smart medical management system relying on GS1 standards

During this webinar Dr. Shih-Chung Huang, attending Physician of Cardiology and Director of Medical Education & Research Centre, Kaohsiung Armed Forces General Hospital (KAFGH) in Taiwan will present:

  1. the journey of KAFGH to increase patient safety and efficiency;
  2. the Introduction of traceability of implanted medical devices to patients;
  3. the implementation of UDI for medical materials and devices, reducing opportunities for human error and increasing patient safety in KAFGH;
  4. UDI Application benefits and challenges.
Who is attending?
Attendees:
 
The webinar audience is all stakeholders who wish to understand the challenges and the benefits of implementing traceability for medical devices.​​

 

 

 

Del eller print