Helse

GS1 Norway er en del av en global not-for-profit organisasjon som utvikler og administrerer globale standarder for identifikasjon, kommunikasjon og sporing. Vi er representert i en rekke bransjer som for eksempel dagligvare, bygg & anlegg, offentlig sektor og helsesektoren.

Krav om effektivisering av helsesektoren

Helsesektoren i Norge står overfor store utfordringer og har et betydelig behov for effektivisering – ikke minst på grunn av den kommende eldrebølgen. Statistisk sentralbyrå anslår at andelen nordmenn over 80 år fordobles de neste 20 årene. Dette vil skape behov for flere og bedre helsetjenester, noe som også stiller krav til et raskere, sikrere, smartere og mer kostnadseffektivt helsevesen.

Mange av de effektiviseringsprosessene som pågår i dag handler om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Digital standardisering av helsevesenet vil være en forutsetning for å kunne få til nødvendig informasjonsdeling og samhandling mellom ulike instanser, avdelinger og sykehus. Flere av disse standardene er det GS1 som utvikler og forvalter.

GS1 Norway skal med sine globale standarder, verktøy og kompetanse bidra til at pasientbehandling, prosedyrer, innkjøp, logistikk og vedlikehold innen sykehussektoren gjennomføres med høyere kvalitet. Det vil gi oss et tryggere og mer effektivt helsevesen rustet for framtiden.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Stephen Bølstad
  Senior Industry Development Manager
  sb@gs1.no
  Mobil: 928 04 257

 

Informasjon om GS1's rolle og engasjement innen helsesektoren internasjonalt finner du her.

 

Del eller print