GS1 Healthcare Reference Book 2020-2021

Bruken av GS1standards innen helsetjenester øker pasientsikkerheten, øker effektiviteten i forsyningskjeden og forbedrer sporbarheten til medisiner. I referanseboken fra GS1 Healthcare kan du lese om vellykkede implementeringer av GS1s standarder fra hele verden: 17 casestudier fra 13 land. 

I referanseboken for 2020-2021 er det også et norsk bidrag; samarbeidet mellom GS1 Norway, Lovisenberg Diakonale sykehus og APX Systems, om bruk av GS1 standarder for å sikre sporbarhet av medisinsk utstyr og implantater, og automatisere bestillingsprosessen på sykehuset. Les mer om dette caset her

Er du interessert i å lære mer om det norske caset? Sjekk ut videoen om samarbeidet her (YouTube).

Du kan last ned GS1 Healthcare Reference Book her.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Stephen Bølstad
  Senior Industry Development Manager
  sb@gs1.no
  Mobil: 928 04 257

 

Informasjon om GS1's rolle og engasjement innen helsesektoren internasjonalt finner du her.

 

Del eller print