Suksesshistorie fra Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sporing av medisinsk utstyr har økt effektivitet og bedret pasientsikkerhet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved bruk av GS1-standarder har Lovisenberg Diakonale sykehus full sporbarhet på medisinsk utstyr og implantater og har automatisert bestillingsprosessen av utstyr og materiell som før tok opptil to timer om dagen, men nå tar bare minutter. I tillegg har de økt kvalitet på bestillingene. Løsningene, som sikrer full sporing ved bruk av strekkoder og RFID, er utviklet av APX systems i Norge.

For både ansatte og pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har hverdagen blitt bedre med GS1-standarder. De har gått fra manuelle rutiner til digitale prosesser og skapt økt effektivitet, en tryggere arbeidshverdag og bedre pasientsikkerheten.

Ved operasjons- og sterilavdelingen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er det etablert et system som gir ansatte full oversikt over hvor medisinsk utstyr til enhver tid befinner seg. I tillegg har de kontroll på prosessdata fra vask og autoklav slik at systemet dokumenterer korrekt reprosessering. Til slutt sikrer systemet for at pakking av utstyr til operasjonssalene er korrekt.

Sykehuset trengte å optimalisere varelageret sitt; både for å spare penger, optimalisere bruk av lagerplassen og for å kunne klare å gjennomføre så mange operasjoner hver dag. Et digitalt og automatisk ordresystem, som reduserte både arbeidsmengde og faren for manuelle feil, ble også iverksatt.

Er du interessert i å lære mer? Sjekk ut videoen om samarbeidet her (YouTube).

Suksesshistorien er også omtalt i GS1 Healthcare internasjonale referansebok for 2020-2021. Du kan laste ned GS1 Healthcare Reference Book her

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Stephen Bølstad
  Senior Industry Development Manager
  sb@gs1.no
  Mobil: 928 04 257

 

Informasjon om GS1's rolle og engasjement innen helsesektoren internasjonalt finner du her.

 

Del eller print