Suksesshistorier fra England

GS1-standardene brukes i helsesektoren over hele verden. Direktoratet for e-helse i Norge har publisert en veileder for bruk av GS1-standarder i Norge.
I England har de også brukt GS1-standardene i blant annet et program de har kalt Scan4Safety. Programmet har en egen nettside med mer informasjon.

Etter en to-årsperiode med programmet Scan4Safety var resultatet av innføring av GS1-standarder tydelige både på pasientsikkerhet og på kostands- og effektivitetsbesparelser. Bruk av GS1-standarder ga sykehusene bedre pasientidentifikasjon, forbedrede rutinemessige observasjoner, reduksjon av feil medisinering og fullstendig sporbarhet gave bedre pasientsikkerhet. 

Det er publisert en rapport fra England som viser at bruk av GS1-standardene kan redde liv og spare penger. Er du nysgjerrig på å lese hele rapporten finner du den her.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Stephen Bølstad
  Senior Industry Development Manager
  sb@gs1.no
  Mobil: 928 04 257

 

Informasjon om GS1's rolle og engasjement innen helsesektoren internasjonalt finner du her.

Del eller print