Unique Device Identification (UDI)

GS1 er utpekt av Europakommisjonen som utsteder for "Unique Device Identification" (UDI) i den nye forskriften om medisinsk utstyr.

GS1s globale standarder møter EU-kommisjonens krav for utstedelse av UDI, bidrar til å sikre suksessfull implementering av UDI-systemet som definert i EU Kommisjonens forskrift for medisinsk utstyr og bidrar til at produsenter overholder kravene som stilles.

I den nye forskriften kreves det blant annet at produsenter merker alt medisinsk utstyr med en egen unik identitet (UDI).  

UDI-systemets hensikt er å tilføre et globalt harmonisert rammeverk for identifikasjon av medisinsk utstyr for å forbedre behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og forretningsprosesser.

For mer informasjon kan du laste ned disse dokumentene (pdf):

Global Model Number management guidance regarding mergers and acquisitions – Position paper (June 2019)

Global Model Number (GMN) (June 2019)

Be ready for UDI in the EU! 
Unique Device Identification for Medical Devices in Europe (June 2019)

Kontakt oss!

Ved spørsmål angående UDI ta kontakt med:


  Stephen Bølstad
  Senior Industry Development Manager
  sb@gs1.no
  Mobil: 928 04 257

 

Del eller print