Unique Device Identification (UDI)

GS1 er utpekt av Europakommisjonen som utsteder for "Unique Device Identification" (UDI) i den nye forskriften om medisinsk utstyr.

GS1s globale standarder møter EU-kommisjonens krav for utstedelse, bidrar til å sikre suksessfull implementering som definert i EU Kommisjonens forskrift for medisinsk utstyr og bidrar til at produsenter overholder kravene som stilles.

I den nye forskriften kreves det blant annet at produsenter merker alt medisinsk utstyr med en egen unik identitet, Unique Device Identification (UDI).  

Hensikten er å tilføre et globalt harmonisert rammeverk for identifikasjon av medisinsk utstyr for å forbedre behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og forretningsprosesser.

Vi hjelper deg med Unique Device Identification (UDI) for medisinsk utstyr

Den nye forskriften om medisinsk utstyr krever blant annet at produsenter merker alt med en egen unik identitet.
GS1 er utpekt av Europakommisjonen som utsteder for "Unique Device Identification" (UDI).

Har du behov for å lære mer om dette kan du melde deg på ett av våre kurs i Unique Device Identification (UDI) for medisinsk utstyr.

Mer informasjon og påmelding

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs dersom du ønsker et eget kurs for din bedrift.
Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss!

Ved spørsmål angående Unique Device Identification (UDI) ta kontakt med:


  Stephen Bølstad
  Senior Industry Development Manager
  sb@gs1.no
  Mobil: 928 04 257

 

Informasjon om GS1's rolle og engasjement innen helsesektoren internasjonalt finner du her.

 

Del eller print